Công tắc cảm biến ánh sáng ngày và đêm tự động bật tắt điện 20A

140.000 130.000