Hệ thống báo cháy tự động, sử dụng Thiết bị báo cháy không dây

780.000