Khởi động từ Contactor LS GMC-22 22A công suất lớn

195.000