Mắt cảm biến hồng ngoại phát hiện đột nhập PIR

250.000