Thiết bị báo Gas rò rỉ – kết nối bộ trung tâm

250.000