Bộ mở rộng tín hiệu SRE SmartZ kết nối bộ trung tâm STK – có Adapter

950.000