Đèn pha năng lượng mặt trời siêu sáng – tấm năng lượng rời

490.000