Khởi động từ Contactor LS GMC-22 22A công suất lớn

180.000 155.000