Bóng đèn năng lượng mặt trời trụ cổng – chiếu sáng rộng

385.000